Notas informativas

A continuación se facilitan notas informativas sobre el programa con información destacada tras consultas recibidas tanto por entidades colaboradoras como por beneficiarios: